Kategori arşivi Eğitimler

ileankaranlp_yonetici

Nlp Nedir ?

“Neuro Linguistic Programming” bir diğer ifade ile Sinir Dili Programlaması olarak tanımlanan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda, zihni kullanma kılavuzudur.

NLP insanların zihinlerini değiştirerek yaşamlarını değiştirebileceklerinin keşfedilmesidir. 1970’lerin başında bir matematikçi, psikoterapist ve bilgisayar uzmanı olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan John Grinder’in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve Gregory Bateson) modellemesiyle ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi NLP’nin ortaya çıkışı mükemmelliğin modellenmesiyle olmuştur. Bu sebeple NLP’yi “Kişisel mükemmelliğin bilim ve sanatı” diye tanımlayabiliriz.

NLP Eğitimleri

NLP Master Practitioner

NLP Practitioner

NLP Trainer

NLP başlı başına pozitif bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP’nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. Bu sayede de günlük hayatlarını daha pozitif yaşama şansına sahip olurlar.

ileankaranlp_yonetici

Bireysel Danışmanlık

Görev bilinci ve sorumluluğu kazandırma,
Öğrenme stratejileri ve etkin öğrenme
Verimli ders çalışma yöntemleri
Motivasyonun önemi ve sürekliliği,
Sınav kaygısı ve kaygıyla başetme,
Ders özgüveni/Sosyal özgüven,
Hedef belirleme ve önemi,
Mücadele gücü kazanma,
Okul-dershane-aile-özel hayat dengesini kurma…
Gibi konular işlenmektedir.

 

Çocuklar için
Aile içi iletişim için

– Zihinsel gelişim

– Aile rehberliği

– Kendine güvensizlik

– Anne-baba ve çocuk iletişimi

– Korku, kaygı

– Eşler arasında uyum

– Anne bağımlılığı

– Sevgi dilleri ve aile içinde kullanımı

– Kardeş kıskançlığı

– Aile içinde uyum ve ahenk sağlama

– Öğrenme güçlüğü

– Temsil sistemleri ve aile içi iletişimde kullanımı

– Dikkat eksikliği

– Çocuğun kişiliğinin oluşumunda ailenin önemi

– Okul korkusu

– Çocuğun başarısında aile faktörü

– Okul başarısızlığı

– Karşındakini kırmadan yönlendirme teknikleri

 

Yetişkinler ve çalışanlarda
Geliştirmek için

Değiştirmek için

– Özgüven, özsaygı

– Uyku bozuklukları

– Kendini tanıma

– Gerginlik, sinirlilik

– Motivasyon

– Acelecilik

– Özel hayat ve iş hayatı ayrımı

– Takıntılar

– Girişimcilik

– Geçmişin olumsuz etkileri

– Liderlik

– Gelecek kaygısı

ileankaranlp_yonetici

Öğrenci Eğitimleri

Günümüzde istediğimiz bilgiye hızla ulaşma ve öğrenme çok önemlidir. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ile ilkokuldan itibaren kullandığımız yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulma hedeflenmiştir. Bunların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha hızlı ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır.

Bu eğitim ile katılımcıların yavaş okumaya neden olan okuma frenlerinden kurtulup anlayarak hızlı okumalarını, bilinçaltı öğrenme teknikleri ile öğrendiklerini kolayca uygulayabilmelerini amaçlıyoruz.

İçerik


· Mevcut okuma alışkanlığınızın değerlendirilmesi

· Hedef belirleme (Bu seminerin sonucunda neleri değiştirmiş olmak istersiniz?)

· Hızlı Okuma Teknikleri

· Okuma frenleri nelerdir?

· Nasıl kurtuluruz?

· Pratik okumanın püf noktaları

· 80/20 kuralı ve hızlı anlama

· Okuma, göz ve beyin İlişkisi

· Ritmik müzikle okumak

· Sağ beyinle okumak

· Donanımımızı Geliştirme Alıştırmaları

· Zihni okumaya hazırlama ve konsantrasyon

· Anlama konusunda ustalık

· NLP tekniklerinin kullanılması

· Günlük alıştırmalar için yönergeler

· Bilinçaltı davranışı tanımak

· Belleğinizden yararlanmak

· Yüksek motivasyon ve konsantrasyonla okumak

· Okuma gelişiminin değerlendirilmesi

ileankaranlp_yonetici

Kurumsal Eğitimler

Beden Dili ve Öfke Kontrolü
İş hayatının ve özel hayatımızın büyük kısmı iletişim ile geçmektedir. İnsanlar iletişimde 3 farklı teknik kullanır. Bunlar kelimeler, söyleyiş tarzı ve beden dilidir. Ancak sanılanın aksine beden dili bunların en önemlisidir. İletişimimizin;

% 10’u kelimelerle,
% 30’u söyleyiş tarzıyla,
% 60’ı beden diliyle yapılmaktadır.

Bu yüzden iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmalı, ayrıca başkalarının beden dilini doğru okumalıyız. Bu seminer ile katılımcıların beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmaları ayrıca daha etkili, daha profesyonel ve daha karizmatik kişisel imaj sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

İçerik
· Lider Kimdir?

· Lider-Yönetici Farkları

· Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler

· Liderlik Stili ve Türleri

· Kişilik Türlerine Göre Liderlik

· Bir Lider Neler Yapabilir?

· Başarı Stratejileri

· Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

· Karar Verme Yöntemleri

· Problem Çözme Teknikleri

· Grup Dinamiği ve Takım Çalışması

· Değişim Liderliği

· Vizyoner Liderlik

Etkin Yöneticilik ve Liderlik

Firma yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Bu eğitimin amacı; şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

İçerik
·         İletişim ve empati nedir, nasıl geliştirilir?

·         Dinletme ve kabul görme

·         Beden dilinin etkileme gücü

·         Temiz, bakımlı ve güler yüzlü olmanın etkileri

·         Eller, kollar ve bacaklar

·         İnsanlar arası mesafe ve beden teması

·         Pozitif davranış stilleri ve paradigmalar

·         İlk izlenim

·         İnsanları tanımada beden dili ve empati

·         Kişilik türlerine göre beden dili

·         Mesaj gönderme ve almada beden dilinin önemi

·         Bakışlar ve anlamları

·         Jest ve mimikler

·         Oturuş şekilleri

·         Sınır belirtme ve sahiplenme jestleri

·         El sıkma türleri

·         Yalanın beden diline etkisi

·         Özgüven ve özsaygının beden diline etkisi

·         Profesyonel imaj oluşturma

ileankaranlp_yonetici

NLP Eğitimleri

Zihnin Öğrenme Becerileri: Bilinçaltı zihnimizin çalışma prensiplerini öğrenerek, sizi sınırlayan alışkanlıklarınızı hedeflerinize götürecek yeni alışkanlıklara nasıl dönüştüreceğinizi deneyimleyerek öğreneceksiniz.
İletişim: Kullandığınız dil ve sözcüklerin bütün davranışlarınızı nasıl programladığını ve bunun da sizin dünya deneyiminizi doğrudan nasıl etkilediğini anlayacaksınız. Önce kendi iç iletişiminizi sağlayacak, sonra çevrenizdeki insanlarla iletişim etkinliğiniz önemli ölçüde artacak.

Özgüven: NLP’ ye göre davranışlarımızı yöneten iç dünyamızdır. İç dünyamızdaki olumsuzluklar çözülünce bastırılmış olan özgüven, Özdeğer gibi pozitif duygularımız ortaya çıkar.

Duyguların Kontrolü: Duygularınızı nasıl kontrol edip, yönetebileceğinizi öğreneceksiniz. Böylece genellemesiz ve stressiz bir yaşam süreceksiniz.

Hedefler: Arzu ettiğiniz geleceğinizi yaratmak için zihninizi etkin kullanabilme ve davranışlarınızı etkin programlayabilme becerilerini edineceksiniz.

Kişisel Motivasyon: Kendi kendinizi nasıl motive edebileceğinizi öğreneceksiniz.
İstemediğimiz davranışlardan kurtulacaksınız: Hayır diyebilme, karar verme, yeme alışkanlıkları, güven, vb.
Farklı dünya modellerine saygı duymayı öğreneceksiniz.

Performans: Bireysel performansınızı doruğa çıkarmanın püf noktalarını öğreneceksiniz.
Yaratıcılığınızı geliştirir.
Takım yönetme becerinizi, sunuş ve liderlik yeteneğini, görüşme ve hedef yerleştirme yeteneklerinizi geliştirir.
NLP ışığında kişi, kendine olan güvenini kazanır ve yeteneklerini ortaya çıkarır.
Motivasyon, karar verme stratejileri ve iletişim becerilerini geliştirerek, kalıcı ve hızlı öğrenme gerçekleşir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ
NLP nedir?
Zihin, Dil ve Davranış İlişkisi
NLP, Farkı Oluşturan Farkı Nasıl Yaratıyor
NLP Temel Çalışma İlkeleri ve Felsefesi
NLP Ön Kabulleri/Varsayımları
Şartlanmalar ve Öğrenilmiş Çaresizlik
Bilinçaltı Zihnin Gücü ve Çalışma Şekli
Bilinçli Zihin ve Bilinçaltı Zihin Arasındaki Farklar
Öğrenme Düzeyleri
Değişimin Mantıksal Seviyeleri
Doğru Hedef Belirleme
Hedefler Açısından İyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturmak
İletişim:Uyum
Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon
Temsil Sistemleri (Representational Systems)
Görsel, İşitsel, Kinestetik ve Dijital
Olumlu Duyguları Yaratmak ve Artırmak
Olumsuz Duyguları Azaltmak ve Yok Etmek
Çapa Atma (Anchoring)
Motivasyon Stratejileri
Meta Programlar(Davranış Kalıpları)

ileankaranlp_yonetici

NLP MASTER PRACTITIONER

Değişimin Değiştiren Gücü, NLP Master Practitioner Sertifika Programı ile şimdiye kadar öğrendiğiniz temel NLP bilgi ve tekniklerini özümseyerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikleri ekleyecek ve alet çantanızı zenginleştireceksiniz.NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi gerek eğitim içi uzmanlık alanını geliştirme aşamasında, gerekse kişilerin NLP tekniklerini kendi özel ve iş yaşamlarına uyarlama sürecinde süpervizyon danışmanlık desteği sağlanarak, öğrenilenlerin kişinin yaşamına entegrasyonunu hedefler. Bununla birlikte;

 

NLP Master Practitioner Programı ile şu anda yapmakta olduğunuz NLP uygulamalarını, yaptığınızdan daha iyi kullanım becerisine sahip olacak,
•Düşünce, konuşma, davranış ve iletişim becerilerinizi geliştirecek,
•Fobilerden kurtulmayı öğrenecek ve bu tekniği başkalarına uygulama becerisi kazanacak,
•İstenmeyen davranışları değiştirebilmeyi öğrenecek,
•Değişimde bilinçaltının gücünden yararlanabilecek,
•Başkalarını hedeflerine yönlendirme becerisini kazanacak,
•Kişilere yüksek performansla çalışma becerisi kazandırmanızı sağlayacak,
•Kişilere, eylemlerini daha hızlı, daha akıcı, daha kolay ve daha zarif yapabilmelerinin yollarını gösterebilecek.
•NLP’yi daha etkili kılmak için; davranış kalıplarınızı nasıl kullanacağınızı keşfedeceksiniz.

ileankaranlp_yonetici

NLP PRACTITIONER

İyi Bir İletişimci Olmak: NLP, her davranışın bir yapısı olduğunu; bu yapıları öğrenince ya da değiştirince istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimizi söyler. Ayrıca duyarlılığımızın, bakış açımızın ve kişilerle olan iletişimimizin gelişmesini sağlar.

Beyni Etkin Kullanmak: NLP bir meydan okumadır. İnsanın en büyük meydan okuması ise kendi beyninedir. NLP ile amaç “beyni tarafından yönetilen bir insan” olmaktansa “beynini yöneten bir insan” olmaktır. Böylece en büyük sermayemiz olan beynimizi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenebiliriz. Bir insan hangi durumda olursa olsun beynini etkin kullanabilir.

Pozitif Düşünmek: NLP pozitif bir düşünce sistemidir. Hayata çok karamsar ve negatif bakan biri NLP teknikleri ile bakış açısını değiştirip, içinde bulunduğu durumdan çıkıp hayata pozitif bakmayı ve pozitif düşünmeyi rahatlıkla öğrenebilir. İşin en güzel yanı ise kişinin bunu çok kısa bir sürede ve sadece kendi kaynaklarını kullanarak elde edebilmesidir.

İstenmeyen Davranışları Değiştirmek: NLP teknikleri ile bir takım istenmeyen davranışlarımızı değiştirmek çok kolaydır. Değişimler, tamamen kendi içsel kaynaklarımızı referans alan temsil sistemlerimizle gerçekleştirildiğinden çok kalıcı ve çabuk olur.

Hedef Belirleyip Sonuç Almak: NLP ile gerçekleşmesini istediğimiz bir durumu, hayal edip kafamızda canlandırarak bütün duyu organlarımızla deneyimlediğimizde hayatımızda da gerçekleştirebiliriz. Bunun en güzel örneklerini spor müsabakalarında görürüz, çünkü bir sporcu müsabakayı önce zihninde canlandırmadan gerçekte başarılı olamaz.

İyi Bir Lider Olmak: İyi bir lider olmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Esnek olmak, iyi bir iletişimci olmak, öz güven sahibi olmak, motive edici olmak gibi… İşte NLP, tüm bunları bize kazandıran bir rehberdir. NLP’ ye göre iyi bir lider olmak için, ilk önce bizi sınırlayan inançlardan kurtularak güçlendirici inanç ve tutumlara sahip olmamız gerekir. NLP hedeflediğimiz liderliğe en kısa zamanda ulaşmamıza yardımcı olur.

Özgüven Kazanmak: NLP ihtiyacımız olan öz güveni kazanmamızda bize yardımcı olur. Bu sayede insanın istediklerini elde etmesi, kendisiyle ve çevresiyle barışık olması sağlanır. NLP ile bilinçaltındaki çatışmaları çözen kişi sınırlandırıcı inançlardan kurtulur ve kazandığı öz güven sayesinde hedeflerine kolayca ulaşır.

Başarı ve Motivasyon Tekniklerini Uygulamak: NLP bize, eğitimde, iş dünyasında, kişisel gelişimde, danışmanlıklarda kısacası hayatın her alanında uygulayabileceğimiz başarı ve motivasyon teknikleri ile de yardımcı olur. Bunu, başarılı kişileri modelleyerek yapma yollarını gösterir. Ayrıca içimizde gömülü hazineleri bulmamızda da yardımcı olur.

İçsel Kaynakların ve Zihinsel Süreçlerin Farkında Olmak: Kişi, kendi içsel kaynaklarının ve zihinsel süreçlerinin farkına vardığında artık önünde yeni bir ufuk açılmış demektir. NLP, bir farkındalık ve esneklik ilmidir ve belirli ilkeler üzerine kurulmuştur.

Duyguları Yönetebilmek: NLP duygularımızı nasıl kontrol edip, yönetebileceğinizi ve ihtiyaca yönelik duygu transferi yapabilmeyi öğretir. Böylece genellemesiz ve stressiz bir yaşam sürebiliriz.

Bu eğitim programı boyunca dostluğu, sevgiyi, paylaşımı, size verilen değeri görecek; hayatınızın en unutulmaz dönemlerinden birini yaşayacaksınız. Bu programa katıldıktan sonra NLP master Practitioner ve NLP Trainer sertifika programlarına katılabilir ve sizde bir eğitmen olabilirsiniz.

NLP PRACTITIONER EĞİTİM İÇERİĞİ
NLP nedir?
Zihin, Dil ve Davranış İlişkisi
NLP, Farkı Oluşturan Farkı Nasıl Yaratıyor
NLP Temel Çalışma İlkeleri ve Felsefesi
NLP Ön Kabulleri
Şartlanmalar ve Öğrenilmiş Çaresizlik
Bilinçaltı Zihnin Gücü ve Çalışma şekli
Bilinçli Zihin ve Bilinçaltı Zihin Arasındaki Farklar
Öğrenme Düzeyleri
Değişimin Mantıksal Seviyeleri
Doğru Hedef Belirleme: Hedef Belirleme Teknikleri
Hedefler Açısından iyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturmak
İletişim: Uyum
Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon
Temsil Sistemleri (Representational Systems)
Görsel, İşitsel, Kinestetik ve Dijital
Göz Erişim İpuçları (Eye Accessing Cues)
Meta Model Dil Kalıpları
Silme, Bozma ve Genelleme
Milton Modeli ve Hipnotik Dil Kalıpları
Duygusal Değişim Süreci
Olumlu Duyguları Yaratmak ve Artırmak
Olumsuz Duyguları Azaltmak ve Yok Etmek
İlişkili ve İlişkisiz Konuma Geçmek (Association & Dissociation)
Alt-Modaliteler (Sub-Modalities)
Çapa Atma (Anchoring)
Yeniden Çerçeveleme (Reframing)
6 Adımda Yeniden Çerçeveleme
Kişisel Tarihi Değiştirme
Motivasyon Stratejileri
Meta Programlar
Değerler
Bizi Engelleyen(sınırlayıcı) ve Destekleyen İnançlarımız
NLP ve Hipnoz İlişkisi
Duyguları Yönetmek
Kişisel Değişim Entegrasyon Süreci
Zenginleştirilmiş Dil Kalıpları
Farklı Bakış Açılar

ileankaranlp_yonetici

NLP Trainer

KATILIM KOŞULLARI:
NLP Trainer eğitimine katılabilmek, Ankara NLP eğitim standartlarına uygun bir NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner eğitiminden mezun olmayı gerektirir.Sertifika eğitimlerimize katılım için, temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder.

NLP TRAINER EĞİTİMİ KAZANIMLARI
Ankara NLP standartlarında düzenlenen NLP Trainer Eğitiminde, NLP eğitimi düzenleyebilmeniz için gerekli teorik ve teknik eğitimden geçeceksiniz.Eğitmenin eğitimi programında öncelikle nasıl tam olarak kendiniz olabileceksiniz onu öğreneceksiniz. Yani odak nokta katılımcıların kendisidir. NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir.

Eğitim süresince yapmak istediğiniz işle ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer yandan NLP bilgi ve tekniklerinin kullanımında uzmanlaşacak ve bu bilgilerin aktarımı için gerekli pedagojik formasyon ve iletişim yeteneklerinizi geliştireceksiniz. Ayrıca; NLP Trainer eğitimi ile beraber artık eğitmen kimliğiniz oluşur ve;
NLP’ nin ön varsayımlarını programınızı tasarlama doğrultusunda hayata geçirebilme ve kendi katılımcılarınıza sunabilme,
Ses, ritim ve vücut dilinin ustaca kullanımı,
Dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkileme,
Bilinçli ve bilinç dışı zihni eğitme,
Eğitim tasarlanması ve verilmesi esnasında meta mesajların kullanılması,
İçinizdeki kaynaklara yönelerek ihtiyacınız olan bütün yeteneklere ve iç güce sahip olunması,
Hipnotik dil kalıplarının kullanımı ve metaforlar gibi konularında yeti sahibi olursunuz.
Dolayısıyla NLP´yi meslek olarak yapmak isterseniz NLP Pratisyen, NLP Master Pratisyen ve NLP Trainer eğitimlerini almanız gerekir.